Case: Controlprint på Lidingö Stad

Vi välkomnar Lidingö stad som nya Controlprint kunder. Staden samlar sin grafiska profil i Geveo Controlprint och målsättningen är att så många som möjligt skall nyttja verktyget.

Vi är mycket glada över att Lidingö valt Controlprint och ser fram emot ett spännande samarbete

Case: Smart Media Publishing

Smart Media Publishing är ett ungt och expansivt medieföretag som utvecklar och producerar ämnesorienterad information i målgruppsinriktade tematidningar som samdistribueras i ledande dagspress. Smart Medias målsättning är att på kort …

Case: Controlprint på Skånes Universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus är det tredje största av Sveriges sju universitetssjukhus och en del av Region Skåne. Som en del av regionen har sjukhuset ett väletablerat varumärke som skall användas överallt.

Med Controlprint kan kommunikationsavdelningen säkerställa att alla kommunicerar samlat, smidigt och korrekt.