Produkter

Vi bakom Geveo är även entreprenörer och gillar entreprenöriella projekt. Därför avsätter vi en liten del av vår totala tid till att jobba med entreprenörsprojekt. Vi utvecklar även produkter och tjänster för både oss själva och våra kunder. Dessa samlar vi i vårt affärsområde ”Products”. Vi har hittills bl.a. byggt CMS verktyg, back-up tjänster och ett undersökningsverktyg som används av några av landets största företag.

Gemensamt för det vi utvecklar är att vi vill brygga gapet inom de områden där det finns ett för stort beroende av professionell hjälp. Sedan två år tillhandahåller vi t.ex. Controlprint, en webbaserad mjukvara (SaaS) för att managera ett företags visuella identitet och ta fram professionellt grafiskt material. Nyttan med Controlprint är att reducera problemen med att få en omfattande grafisk manual att fungera i stora organisationer. Med tjänsten vill vi att kunder ska kunna brygga det enorma gap som finns mellan professionella designers och vanliga användare.

Läs mer om Controlprintcontrolprint.se.