Om oss

Hej,

Vårt mål med Geveo är att brygga gapet mellan användare, beställare och professionella leverantörer och kreatörer. Klimatet som beställare och användare idag kräver stor kunskap och förståelse, felaktig information eller brist på kunskap kan kosta dig som kund mycket tid och pengar. Många av dagens leverantörer föreslår och offererar lösningar som kraftigt överstiger de behov som finns. Att motivera dessa lösningar är från leverantörens sida inte så svårt om beställaren saknar rätt information för att ta ett beslut. Ofta slutar dessa samarbeten med att kunden känner sig lurad och sitter med oanvända funktioner, utrustning och applikationer som kostat onödigt mycket.

Jag och mina kollegor på Geveo ska som leverantörer till dig alltid bevaka dina intressen och verka för att leverera det som bäst passar er till ett rimligt pris. Genom att sätta oss in i och förstå din verksamhet kan vi leverera det som krävs. Tack vare vår långa erfarenhet från många olika projekt kan vi också som oberoende part hjälpa till i projekt och granska, projektleda eller syna en leverans. Totalt sett hoppas jag att vi upplevs som en säker och tillförlitlig leverantör av användarvänliga och lättadministrerade digitala lösningar som både är tekniskt och affärsmässigt avancerade och håller hög kvalitet.

Hör av dig om du vill testa oss!

Joakim Thornberg
Grundare och COO


Vårt mål är att med hjälp av verktyg, metodik och kunskap brygga det enorma gap som finns mellan användare/beställare och professionella kreatörer.


Vår vision

“Geveo skall framstå som en säker och tillförlitlig leverantör av användarvänliga och lättadministrerade IT/webb-lösningar som samtidigt är tekniskt och affärsmässigt avancerade och håller hög kvalitet.”

För att kunna leverera hög kvalitet skall Gerveo fortsätta jobba med lönsamma projekt som bidrar till utvecklingen av företaget och dess tjänster. Geveo skall även genom sin driftsverksamhet fortsätta vara en av de ledande leverantörerna av kvalitetshosting.Värderingar

Hur vi vill att andra skall behandla oss, så skall vi behandla dem. Våra gemensamma värderingar är vår ledstjärna och själ. Det skapar en gemenskap inom företaget, men avspeglar sig också hur vi agerar mot våra samarbetspartners och kunder. Dessa värderingar skapar harmoni, gemenskap och förstärker atmosfären i företaget.


Vårt arbete ska utgå ifrån kreativitet och nytänkande, därför bör vi utveckla och utbilda oss kontinuerligt – både som person och företag, detta för att kunna uppnå bästa möjliga resultat även på lång sikt.
Med hjälp av vedertagna affärsprocesser, skall vi i nära samarbete med kunden skapa de lösningar som optimerar affärsnyttan i såväl i delarna som i helheten.
Delaktighet genom Teamwork, såväl inom Geveo, som i projekt med kunden bör sammanföras så att de gemensamma och företagsspecifika målen nås.
Vi kan inte bara skapa en bra kreativ miljö, bolla ideér och vara proaktiva, utan vi kan även vara drivande så att projektet genomförs enligt tidsplan och att målen uppfylls.
Vi skall genom en professionell projekt-organisation och med vedertagna affärsprocesser, kvalitetssystem och med stöd av en projektredovisning genomföra projekt till en hög kvalité och fastställd budget.
Kul på arbetet och att trivas med arbetskamraterna är nog en förutsättning att kunna göra ett bra jobb. En stimulerande miljö med mycket skratt och högt i tak, ger både kraft och energi och det är den vi delar med oss till alla våra kunder.


Tillsammans har vi lång erfarenhet av att bygga lyckade webblösningar med användarvänlighet i fokus. Dessutom har vi certifieringar inom både utveckling och systemadministration från IBM vilket kvalitetsstämplar kunskaperna inom företaget.

Allt detta bidrar till att projekt kan genomföras med kort ledtid från idé via specifikation till färdigställandet med bibehållen kvalitet.