Case: Controlprint på Lidingö Stad

Lidingö Stad har varit kunder för Geveos webbtjänst Controlprint sedan 2012. I det grafiska gör det själv verktyget samlar staden sin grafiska profil och målsättningen är att så många som möjligt skall nyttja verktyget. Controlprint används t.ex. för tidningsannonser samt enklare tryckt material såsom affischer, informationsblad och foldrar, material som en kommun producerar stora mängder av. På Geveo är vi mycket glada över att få jobba med en så engagerad kund som Lidingö Stad.