Case: Smart Media Publishing

Smart Media Publishing är ett ungt och expansivt medieföretag som utvecklar och producerar ämnesorienterad information i målgruppsinriktade tematidningar som samdistribueras i ledande dagspress.

Smart Medias målsättning är att på kort tid bli en av de ledande leverantörerna av konceptmedia i denna snabbväxande bransch. Bolaget planerar även en internationell expansion.

Till sin hjälp behöver Smart Media Publishing ett webbaserat gränsnitt för att på ett enkelt men ändå övergripande sätt kunna hantera den mängd med annonser som deras projektedare dagligen jobbar med.

Geveo’s utvecklare slog sina kloka skallar ihop och presenterade ett system som revolutionerade deras arbetsätt och frisätter dyrbar arbetstid för deras projektledare.

Systemet integreras med Controlprint‘s PDF motor för att blixtsnabbt kunna generera vackra offerter och orderbekräftelser.

smartmedia
www.smartmediapublishing.com