Case: Controlprint på Skånes Universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus är det tredje största av Sveriges sju universitetssjukhus och en del av Region Skåne. Som en del av regionen har sjukhuset ett väletablerat varumärke som skall användas överallt.

Med Controlprint kan kommunikationsavdelningen säkerställa att alla kommunicerar samlat, smidigt och korrekt.

Geveo presenterar på STING Day den 7e Maj

Geveo medverkar tillsammans med ett sjuttiotal entreprenörer under STING Day den 7e Maj på Hotell Birger Jarl i Stockholm Som speciellt inbjuden deltagare presenterar vi vår vision om molnbaserade designtjänster. STING Day är ett årligt evenemang som knyter samman entrepenörer och investerare. Evenemanget ger en för sverige unik möjlighet att träffa beslutsfattare, investorer och entrepenörer. Bakom STING Day står bland andra STING …