Geveo medverkar på STING Day 2012

Geveo medverkar tillsammans med ett femtiotal entreprenörer under STING Day den 3e Maj i Kista Science Tower.

STING Day är ett årligt evenemang som knyter samman entrepenörer och investorer.
Som speciellt inbjuden deltagare presenterar Geveo Controlprint och dess marknadspotential.
Evenemanget ger en för sverige unik möjlighet att träffa beslutsfattare, investorer och entrepenörer.

Bakom STING Day står bland andra STING Stockholm Innovation, KTH och Innovationsbron.

“STING Day is an exclusive networking event that brings together top entrepreneurs, investors and industry experts  from Sweden and around the world  to share ideas and make new business connections. 
Our goal for STING Day 2012 is to create a dynamic space where innovators, investors and business people can meet and network, and to help generate fruitful and lasting business relationships.”

Läs mer på http://stingday.se/