Geveo medverkar på STING Day 2012

Geveo medverkar tillsammans med ett femtiotal entreprenörer under STING Day den 3e Maj i Kista Science Tower. STING Day är ett årligt evenemang som knyter samman entrepenörer och investorer. Som speciellt inbjuden deltagare presenterar Geveo Controlprint och dess marknadspotential. Evenemanget ger en för sverige unik möjlighet att träffa beslutsfattare, investorer och entrepenörer. Bakom STING Day står bland andra STING Stockholm …